2012 Buwan ng Wikang Pambansa Theme

Buwan ng Wikang Pambansa is celebrated during the month of  August per the provision of Presidential Decree 1041, series of 1997, as declared by former President Fidel Ramos. This year, the Department of Education has released a memorandum (DM No. 104, s. 2012) citing the 2012 Buwan ng Wika theme "Tatag ng Wikang Filipino, Lakas ng Pagka-Pilipino."


This month-long celebration of Buwan ng Wikang Pambansa is divided into five sub-themes:

August 1-7
         
         "Pitumpu't limang taon sa Pagsulong ng Wikang Filipino sa Edukasyong Pilipino"

August 8-14
       
          "Filipino at iba pang mga Wika sa Pilipinas: Lakas ng K to 12 at MTB-MLE"

August 15-21  
   
          "Wikang Filipino at iba pang Wika sa Rehiyon: Wika ng Bayan sa Kapayapaan"

August 22-28  
   
           "Wikang Filipino: Wikang Panlahat para sa Matatag na Lipunang Pilipino"

August 29-31  
   
            "Wika ay Kakambal ng Kapayapaan sa Pagtahak sa Tuwid na Landas"

To know the the purposes of this year's celebration and the full content of DepEd Memo No. 104, s. 2012, please click here.

Photo Credits: Teaching Life's Lessons